Exerciční dům Český Těšín

Exerciční dům Český Těšín

Masarykovy sady 24,
737 01 Český Těšín,
telefon kancelář: 555 222 692,
mobil: 737 930 713,
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz
 
 
Odkaz na nové stránky www.exercicie.cz


 

 

PROGRAM DUCHOVNÍCH CVIČENÍ


V EXERCIČNÍM DOMĚ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ – 2016

Otevřené kurzy, na které se můžete přihlásit přímo u nás jsou zvýrazněny žlutě.

 

þ  pá 8.1. – ne 10.1.        

Víkend pro VPS – YMCA setkání a CPR o-o diecéze

 

þ  ne 31.1. – pá 5.2.            

Duchovní cvičení pro kněze – „Kněz, služebník milosrdenství.“ 

Mons. A. Rucki

þ  pá 12.2.  –  ne 14.2.    

Postní duchovní obnova pro ministranty (od 14 let)

P. dr Radoslav Skupník

þ  čt 18.2. – ne 21.2.          

Postní duchovní cvičení pro všechny – „Boží milosrdenství“

Mons. A. Rucki

þ  čt  25.2.  – ne 28.2.         

Duchovní obnova s ČKBD formou práce s biblickými texty

Doc. Petr Chalupa, Th. D., PhDr. Marie Klašková

þ  pá 4.3.  – ne 6.3.          

Duchovní obnova farnosti Albrechtice

P. M. Kazimierz

þ  pá 18.3.  –  ne 20.3.    

DO dominikánští terciáři (p. Waloszek)

P. Pospíšil OP

þ  pá  8.4.  – ne 10.4.          

Škola Nové evangelizace – Zacheus: kurz Nový život

 

  þ  pá 15.4.  – ne 17.4.    

Setkání osamělých matek – CPR Olomouc

p. Řezníčková

þ  čt 5.5.  – ne 8.5.          

Duchovní cvičení pro všechny – „Boží milosrdenství“

Mons. A. Rucki

þ  ne 15.5.  – so 21.5.      

Postní duchovní obnova

P. J. Kopecký SDB

  pá 27.5.  – ne 29.5.     

Duchovní obnova Čestné Stráže NSPJ

 

þ  ne 5.6.  – pá 10.6. + do ne 12.6.               

Duchovní cvičení pro společenství zasvěcených panen ČR

P. A. Rucki

þ  pá 17.6.  – ne 19.6.                     

Celostátní setkání MAITRI

 

þ  pá  24.6.  – ne 26.6.        

Škola Nové evangelizace – Zacheus: kurz Společná cesta

 

þ  st 6.7.  – ne 10.7.

DO Saleziánští spolupracovníci

P. Hubáček

þ  po 11.7.  –  st 13.7.

DO ŠZŠ Turzovka

 

þ  ne 31.7.  – so 6.8.

Ekumenická duchovní obnova

P. L. Armbruster SJ

þ  st 24.8.  – pá 2.9.

Duchovní cvičení  pro TJ a kněze

P. L. Armbruster SJ

þ  ne 4.9.  – so 10.9.

DO pro ženy (sek. institut - uzavřený)

 

þ  pá  16.9.  – ne 18.9.        

Škola Nové evangelizace – Zacheus: kurz Emauzy

 

þ   st 26.10.  – ne 30.10.     

Škola Nové evangelizace – Zacheus: kurz Jan

 

þ  st 16.11.  – ne 20.11.                  

Adventní obnova s pedagogikou F. Ketta

P. Dr. Tomáš Cyril Havel, CFSsS

þ  pá 25.11.  – ne 27.11.                

Adventní DO pro ženy

CPR o-o

 

 

 

Kontakt: Exerciční dům 

Masarykovy sady 24

737 01  Český Těšín

 

Telefon: 555 222 692, Mobil: 737 930 713

 

 

Přihlásit se můžete na naší adrese, telefonicky nebo e-mailem: faratesin@centrum.cz. Duchovní cvičení začínají první den večeří v 18:15 hod. (ubytování probíhá mezi 16:00–18:00 hod., případně podle domluvy) a končí poslední den obědem ve 12:00 hod. Provozovatel domu si vyhrazuje právo změny exercitátora.

Cena za ubytování a stravu činí 450,- Kč na každý den. Pro studenty a jiné osoby s nízkým příjem je možné cenu snížit dle domluvy. Prosíme, noste si s sebou přezůvky, dále se vám k pobytu zvl. při duchvoních obnovách přidá poznamkový blok a psací potřeby. Je dobré také nezapomenou věci osobní hygiený a léky. Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami a ručníkem. Rovněž jsou na pokojích bible. Případní diety prosím hlaste ihned při přihlášeni na kurz. 

Také exercitantům i dalším návštěvníkům našeho domu možnost ubytování (i jako prodloužení pobytu po duchovních cvičeních) pro vlastní rekreaci a jako výchozí bod a zázemí pro výlety např. do Beskyd, Polska a okolí.

Aktualizace a další informace naleznete na ww.farnost-tesin.cz