Post 2014 - Ignaciánské rekolekce běžného života

27.02.2014 14:40

Srdečně zveme všechny farníky (i nefarníky) k účasti na rekolekcích běžného života - POJĎ ZA MNOU.

 

O co jde?

Čtyři týdny modlitby založené na biblických textech podle metody sv. Ignáce

 

Požadavky:

  • Každodenní modlitba metodou ignaciánské meditace – 1 hodina modlitby 6 krát týdně (bez neděle) podle materiálů umístěných na internetových stránkách farnosti: https://www.farnost-tesin.cz/
  • Dvacetiminutový rozhovor jednou týdně s některým z duchovních vůdců – otců jezuitů
  • Konference k vyslechnutí/přečtení jednou týdně

Začátek – organizační setkání (vysvětlení metody modlitby) – v pondělí 10. března 2014 v 18:30 hod. v sálce pod farou.

Zakončení v sobotu 4. dubna 2014 

Doprovázejí: českotěšínští jezuité