Výlet z náboženství - Velehrad 2015

25.06.2015 09:34

Velehrad 2015 - foto ve fotogalerii

Na předem vyhlášený výlet pro žáky od 4. třídy, navštěvující náboženství, se přihlásil plný autobus školáků téměř ze všech českotěšínských škol. A tak jsme autobusem ráno ve čtvrtek 11. června vyjeli, v počtu 48 účastníků spolu s panem farářem P. Jiřím Kovářem směrem Staré Město.  Tam jsme hned za křižovatkou na Velehrad vystoupili, abychom alespoň symbolicky prošli poutní cestou (4km) ke zmíněnému cíli. Počasí nám přálo, takže procházka jarní slováckou krajinou byla velmi příjemná.

Po příchodu na Velehrad do baziliky Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje sloužil nám všem „poutníkům“ mši svatou pan farář. Při ní také vzpomenul svůj vztah k tomuto místu a spojitost s jeho letošními oslavami 30 let kněžství.

Po mši svaté jsme se odebrali k obědu do nedaleké restaurace. Pak nás čekal prohlídkový program „Cisterciácká cesta“, jejímž posláním bylo ukázat způsob života cisterciáckých mnichů na Velehradě. Na začátek prohlídky jsme obdrželi pracovní listy, se kterými se pracovalo celou dobu programu. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet obléct mnišský škapulíř a odvážnější dokonce v něm absolvovali celou prohlídku. Seznámení se s životem mnichů i prostory kde žili, bylo velmi zajímavé.

Volný čas po prohlídce jsme hojně využili na osvěžení nápoji či zmrzlinou, protože odpolední slunce se velmi snažilo. Na závěr nás ještě čekalo setkání s bratrem Václavem Dlapkou SJ, který má na starosti provoz a opravy na Velehradě. Nejdříve nás seznámil s bazilikou a pak důkladně provedl  Lapidáriem, což je jakési muzeum dochovaných kamenných  artefaktů spojených s historii velehradské baziliky a kláštera, které se zde stále nacházejí. Tato zajímavá prohlídka spojená s projitím podzemní chodbou podél celé baziliky byla zakončena setkáním i s P. Ladislavem Árvaiem SJ, který v Těšíně ještě nedávno působil. Na závěr nám byl ještě představen sarkofág kard. Tomáše Špidlíka SJ. Po společné modlitbě Anděl Páně jsme nasedli do autobusu a hurá domů.

Na závěr bych rád vyjádřil poděkování Pánu Bohu za krásný společně prožitý den spojený s exkurzi do minulosti a připomínkou  jeho starosti o dar víry našim předkům i nám, právě také skrze sv. Cyrila a Metoděje – a Velehrad. Rovněž poděkování patří všem vzorným účastníkům, kteří navzájem vytvořili krásné křesťanské společenství, P. Jiřímu Kováři SJ, farnosti a samozřejmě panu řidiči.     PP.