Společnost sester Ježíšových

Je to řeholní Společnost pro ženy, které Bůh svou milostí povolal k věrnému následování Krista rozjímavým životem v činnosti.

Společnost je jednou z odpovědí na potřebu dnešní doby. Podle přání církve přispívá k rozkvětu řeholního života jednak rozvíjením vlastního duchovního života a také snahou pomáhat mladým lidem v hledání jejich osobního vztahu k Bohu a životní cesty. Péči o duchovní život a úzký vztah ke Kristu považují sestry za něco základního a zásadního ve svém způsobu života. Nejvyšším životním pravidlem je pro ně věrné následování Krista podle evangelia, k němuž se zavazují sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. V životní orientaci napomáhají sestrám především osmidenní ignaciánské exercicie.

SSJ se od ostatních řeholních společností liší především tím, že nemá žádná vlastní apoštolská díla a ani o ně neusiluje. Sestry vykonávají práci odpovídající jejich odbornému vzdělání, například v oblasti školství, zdravotnictví nebo v různých službách v církvi. Žijí v malých sesterských komunitách, kde se snaží vytvářet společenství, v nichž je především hledán a milován Bůh. Oblékají se prostě a jednoduše.

Pokud máte zájem o více informací ohledně SSJ, můžete být zde přesměrování na jejich stránky.