Bohoslužby ve farnosti Český Těšín

ve Velikonočním triduu a Velikonocích

24. – 28. března 2016

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK – Památka Večeře Páně

Český Těšín:      17:30 (Č-P)  mše sv.

                        - adorace v Getsemanské zahradě

               a příležitost ke sv. smíření  19:00 – 20:00 hod. (P)

Koňákov:           17:00 mše sv. (Č) a tichá adorace v Getsemanské zahradě

 

VELKÝ PÁTEK – Velkopáteční obřady

Český Těšín:      17:30 (P-Č)  velkopáteční obřady

- příležitost ke sv. smíření: 07:00 – 10:00 hod.

- soukromá adorace: 06:00 – 17:30 hod.; po obřadech do 21:00 hod.

- křížová cesta: 07:00 hod. (P-Č) – vede Čestná stráž NSPJ

Koňákov:           16:30 Křížová cesta

17:00 Velkopáteční obřady (P) a tichá adorace v Božím hrobě

 

Bílá sobota

Český Těšín:

- příležitost ke sv. smíření: 07:00 – 10:00 hod.

- soukromá adorace u Božího hrobu: 06:00 – 18:30 hod.

- společná adorace mladých u Božího hrobu: 08:00 hod.

- posvěcení velikonočních pokrmů: 09:00 (P)

 

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Český Těšín:      19:00 hod. (Č-P)

Koňákov:           19:00 hod. (Č-P)

 

Neděle Velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Český Těšín: obvyklý nedělní pořad bohoslužeb
                      (7:30 Č, 9:00 Č, 10:30 P, 17:30 P)

Svibice:                7:30 (P)            Horní Žukov:     7:30 (Č)

Mosty:                  9:00 (Č)            Zpupná Lhota:   9:00 (P)

Koňákov:           10:30 (Č)           

 

Pondělí v oktávu Velikonočním

Český Těšín:      7:30 (P), 9:00 (Č)

Vysvětlivky: (č-P):česko-polsky;    (P-Č): polsko-česky;    (Č): česky;    (P): polsky