Společenství ve farnosti

Většina skvělých aktivit nebo programů se dějí pod záštitou naší farnosti.