Fatimský apoštolát


 

Modlitební společenství Světového apoštolátu Fatimy(WAF)

  • ve farnosti Český Těšín

Ve farnosti Český Těšín působí modlitební skupina Světového  apoštolátu Fatimy(WAF) s vědomím duchovní správy v úzkém spojení s regionálním vedením a národním centrem v Koclířově.

 

 

 

 

- každou první sobotu v měsíci:

  • v 16,00 hodin jste zváni do sálky pod faru na formační setkání členů, seznámení se s duchovním slovem z národního centra WAF ČM Fatimy Koclířov
  • v 16.45 hodin pak již v kostele probíhá společná modlitba s rozjímáním růžencových tajemství,  a po té účast na mši svaté v 17,30 hodin.

 

- každou první neděli v měsíci (po 1.pátku)
od 14-15 hodin ve farním kostele probíhá  společná adorační hodina s modlitbou růžence

 

Rádi přivítáme mezi sebou všechny, kteří chtějí naplňovat  poselství Fatimy a kterým je blízká modlitba svatého růžence.

 

V čem spočívá APOŠTOLÁT  členů hnutí ?

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve WAF je slib:

  • každý den nabízet oběti, které vyžadují každodenní povinnosti
  • Denně se modlit pět desátků svatého růžence a rozjímat o jeho tajemstvích
  • Nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii
  • První ssmíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se 5 desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

 

Naše milá Paní, která jsi nás ve Fatimě ujistila –
Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí

                                                    oroduj za nás !

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba za region: Ostrava-východ:
 Jana Machandrová tel.mob.605 983 218

modlitební skupina:Darje Porvazčaková 728 582 150