Společenství chval

 

Každou středu v 19:00 hod. se scházíme  v sálce pod farou. Společenství je ekumenické, trvale otevřené pro všechny nově příchozí a vychází z proudu charismatické obnovy.  Program večera je ustálený: úvodní modlitba chval, rozjímání nad Písmem, skupinky se sdílením osobních zkušeností a závěrečná modlitba s prosbami a přímluvami, 1x za  měsíc  adorace , občasné návštěvy zajímavých hostů z různých komunit  a společenství, nebo jen tak. V současné době díky spolupráci s dalším  společenstvím rodin (tzv. čtvrteční společenství) patří k našim aktivitám  i pastorační péče o bratry a sestry bez domova (vždy v pondělí večer) , Kurzy Alfa a Noc kostelů.

           Více informací :  www.nacestedomu.estranky.cz.

           Srdečně Vás zveme.