Společenství mladých

Tyto setkání se konají vždy v pátek po večerní mši svaté.

Naše diskuze vede P. Jan Adamík a my Středoškoláci i Vysokoškoláci :-D.